Mesafeli satış sözleşmesi ve koşulları

Madde 1: Sözleşmenin Tarafları

İş bu sözleşmenin bir taraftan;

Satıcı: istanbulumsanat.com  (SCSoft Bilişim Teknolojileri, Osmanlı Bulvarı No:11/A 28 Yenişehir PENDİK / İSTANBUL)

Tel:  0531 341 7125

Email: info@istanbulumsanat.com

Diğer taraftan;

alıcı: son kullanıcı (müşteri)

Madde 2: Konu

İşbu sözleşmenin konusu, alıcı`nın satıcı`ya ait www.istanbulumsanat.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, sözleşmenin madde 1.3 ve 1.4 te içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı tüketicilerin korunması hakkındaki kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama esas ve usulleri hakkında yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, İşbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.istanbulumsanat.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda alıcı bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3: Ürünün Teslimi, Sözleşmenin İfa Yeri ve Teslim Şekli

Ürün, alıcı`nın teslimini talep etmiş olduğu …………………………………..………………………… adresinde kargo şirketi yetkilisi marifetiyle, ………………………………. isimli kişiye teslim edilecektir.

Madde 4: Teslimat  Masrafları ve İfası

Teslimat masrafları alıcı`ya aittir. Satıcı, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcı`ya aittir. Teslim anında alıcı`nın adresinde bulunmaması durumunda dahi satıcı, edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, alıcı`nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun satıcıya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de alıcıya aittir. Teslimat, stokun müsait olması ve ürün bedelinin satıcı`nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, ürünü siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar.satıcı, stok tükenmesi ve benzeri ticari imkânsızlık halleri, beklenmeyen haller, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu alıcı`ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı bir nüshasının satıcı`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden sona erer.

Madde 5: Alıcının Beyan ve Taahhütleri

Alıcı, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Kargodan kaynaklı hasarlar için kargo görevlisine tutanak tutturulması zorunludur. alıcı teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, alıcıya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürün teslimat bedeli satıcı tarafından karşılanır. Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini satıcıya ödememesi halinde, alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde satıcıya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri alıcıya aittir. ayrıca alıcı, alıcı`nın gösterdiği adrese ve bu adreste teslim sırasında bulunan kişiye yapılan teslimatın, alıcıya yapılmış teslimat sayılacağını kabul etmektedir.

Madde 6: Satıcının Beyan ve Taahhütleri

Satıcı, sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. satıcı, alıcının hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı taahhüt etmektedir. satıcı, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 7 (yedi) gün içinde ürün bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. ürünü 7 (yedi) gün içinde iade alır. satıcı, haklı gerekçelerle, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta ürünü tedarik edebilir. satıcı ürünün teslimi ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Bu takdirde alıcı siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. alıcı`nın siparişi iptal etmesi halinde ödenen bedel ve varsa belgeler 7(yedi) gün içinde iade edilir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerden, arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

Madde 7: Sözleşmeye Konu Ürünün Özellikleri

Ürünün cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve tüm vergiler dâhil satış bedeli www.istanbulumsanat.com adlı web sitesindeki ürünün tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde belirtildiği gibidir. satıcı teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat güncelleme hatalarından sorumlu değildir. Ürünlerimizin tamamı el işi olduğundan oluşabilecek desen kaymaları, fırça darbeleri  veya sır çatlakları hatalı ürün kapsamına girmez.

Madde 8: Cayma Hakkı

alıcı, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde satıcıya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün, işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.istanbulumsanat.com web sitesinde alıcı tarafından kabul edilmiş olan ön bilgiler gereğince, ambalajının zarar görmemiş olması ve ürünün kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının ve kargo teslim tutanağı örneğinin iadesi zorunludur.  Ürün bedelinin iadesinde banka tarafındaki aksaklıklardan dolay satıcı sorumlu tutulamaz. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 7(yedi) gün içinde ürün bedeli alıcıya iade edilir ve 7 (yedi) günlük süre içinde ürün iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, alıcıya kdv ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün, teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.

Madde 9: Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, sanayi ve ticaret bakanlığınca ilan edilen değere kadar tüketici hakem heyetleri ile satıcının yerleşim yerlerindeki tüketici mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri yetkilidir.

Madde 10: Yürürlük

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. satıcı, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.